0265-486112      0265-486113
  zaucimpie@cjmures.ro
  HCL privind aprobarea regulamentului Serviciului de salubrizare – 01.04.2013
    – 1. Expunere de motive