0265-486112      0265-486113
  zaucimpie@cjmures.ro

Buget local 2017

Buget local 2016

Buget local 2014

Buget local 2013

Buget local 2012

Buget local 2011

Darea de seama contabila

Proiectul bugetului local : 2012 2011
Registrul datoriei publice
Registrul garanţiilor locale
Programul de investiţii publice al comunei : 2009 – 2011
Planul de acţiuni şi lucrări de interes local : 2013 2012 2011