0265-486112      0265-486113
  zaucimpie@cjmures.ro

 PROIECTE ŞI INVESTIŢII ÎN ANUL 2020

 • Modernizare Cămin Cultural în localitatea Zau de Cîmpie-s-a încheiat contractul de finanțare cu AFIR , proiect finanțat pe Măsura 7.6 din fonduri europene , în execuţie contract lucrări
 • Extindere rețele apă potabilă și apă uzată în comuna Zau de Cîmpie-s-a încheiat contractul de fianțare cu AFIR,s-a încheiat contractul de execuție cu constructorul şi execuţie contarct lucrări

În anul 2019 sunt în derulare  contractele de finanțare prin programul guvernamental PNDL a următoarelor obiective

 • Reabilitare și Modernizare Dispensar Medical în comuna Zau de Cîmpie- încheiat contract execuţie proiect şi lucrări
 • Extinderea, Modernizarea și eficientizarea Sistemului de Iluminat Public din Comuna Zau de Cîmpie –execuţie contarct lucrări
 • Reabilitare Școala Gimnazială Zau de Cîmpie, clădire cu clasele V-VIII comuna Zau de Cîmpie, jud.Mureș
 • Mansardare și Reabilitare Școala Gimnazială Zau de Câmpie , clădire cu clasele I-IV comuna Zau de Cîmpie, jud.Mureș
 • Demolare și construire Grădiniță cu program normal comuna Zau de Câmpie, jud.Mureșîncheiat contractul de finanţare şi în pregătire procedura achiziţie contract lucrări
 • Modernizare sediul Primăriei –încheiat contract de finanţare cu AFIR
 • Amenajări exterioare –împrejmuire Şcoala Gimnayială clasele V-VIII
 • Modernizare strada Bercului şi Stufului
 • Lucrări de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale