0265-486112      0265-486113
  zaucimpie@cjmures.ro
– Guvernul României: www.gov.ro
– Instituţia Prefectului: www.prefecturamures.ro
– Consiliul Judeţean: www.cjmures.ro
– Inspectoratul Judeţean de Jandarmi: www.jandarmeriamures.ro
– Inspectoratul Şcolar Judeţean: www.edums.ro
– Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală: www.dadr-mures.ro
– Oficiul Judeţean pentru Consultanţă Agricolă: www.ojcamures.ro
– Autoritatea de Sănătate Publică: www.aspmures.ro
– Casa Judeţeană de Pensii: www.cjpmures.ro
– Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate: www.casmures.ro
– Inspectoratul Teritorial de Muncă: www.itmmures.ro
– Direcţia Generală a Finanţelor Publice: www.mfinante.ro
– Agenţia de Protecţie a Mediului: www.apmms.ro
– Direcţia Judeţeană de Statistică: www.mures.insse.ro
– S.M.U.R.D.: www.smurd.ro