COMUNA  ZAU DE CÎMPIE


SCURTĂ PREZENTARE

•  Aşezarea 
    Comuna Zau de Cîmpie, este situată din punct de vedere geografic, în cuprinsul Cîmpiei Transilvaniei, parte fizico-geografică încadrată între Mureş şi cele două izvoare ale râului Someş. Numele de Cîmpia Transilvaniei ( integrată în Depresiunea Transilvaniei ), nu pare a fi propriu dacă avem în vedere unele detalii, cu caracter geografic specifice aşezării şi teritoriului aferent ca: altitudine 500-600 m, aspectul deluros al reliefului. Singurul element care ar putea justifica denumirea de câmpie este lipsa aproape totală a parcului forestier, teritoriul comunii fiind reprezentat doar prin fâşii izolate de salcâmi şi un parc (Bîrsana) care înconjoară un castel şi câteva pâlcuri însumând toate 45 Ha.
    Comuna se situează la 19 Km N de oraşul Luduş, ...   citeşte mai multe aici
Ultima actualizare 17.01.2020
Acasă >>
REPERE ISTORICE

    Asupra etimologiei toponimicului Zau nu se poate exprima o părere sigură, există încă incertitudini; în dicţionarele etimologice româneşti nu apare satul. Din cercetarea mai multor dicţionare (germane, maghiare) s-a ajuns la concluzia că forma actuală a denumirii satului, aceea de Zau, trebuie să derive dintr-un nume de persoană (Zach) frecvent întâlnit în onomastica medievală, mai ales la persoane din rândul păturilor bogate, a feudalilor. 
    Prima atestare a satului datează din 25 mai 1339 ...   citeşte mai multe aici
Continutul acestui site internet este protejat prin Legea dreptului de autor. Folosirea continutului ori a unor parti din acesta fara instiintarea respectiv aprobarea proprietarului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro