Proces verbal de constatare a incheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemtiune de catre preemptori