Data publicării: 17.02.2021

 

Proiectul ”REABILITARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ ZAU DE CÎMPIE, CLĂDIRE CU CLASELE V-VIII COMUNA ZAU DE CÎMPIE, JUD. MUREȘ”, cod MySMIS 123987, este implementat de către Comuna Zau de Câmpie, județul Mureș și co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 6449/22.12.2020 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii educaționale în comuna Zau de Câmpie, județul Mureș, respectiv îmbunătățirea calității serviciului procesului educațional la nivelul învățământului obligatoriu (gimnazial), într-o localitate unde peste 25% din copii, care frecventează școala gimnazială aparțin grupului cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Reabilitarea clădirii cu clasele V-VIII ale Scolii Gimnaziale Zau de Cîmpie, în centrul de comună Zau de Câmpie.
  2. Introducerea programului de tip ”Școala după școală” pentru asigurarea în special elevilor din categorii defavorizate șansa de a se adapta la cerințele educaționale prin sprijinul oferit de către cadrele didactice în rezolvarea temelor de casă și în procesul de învățare peste orarul normal de dimineață, în activități sportive și de recreere supravegheată.
  3. Accesibilizare a mijloacelor de informare şi comunicare prin dotarea școlii cu echipamente performante, conform celor mai noi

standarde tehnice în domeniul serviciilor educaționale aplicabile.

  1. Contribuția la dezvoltarea durabilă a infrastructurii educaționale prin introducerea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor.
  2. Implementarea principiului egalității de șanse și asigurarea condițiilor egale de acces la învățământ pentru persoanele cu dizabilități.

Valoarea totală a proiectului este 3.295.297,02 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă 2.875.820,89 lei (din care 2.494.334,45 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională și 381.486,44 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din buget național).

Dată începere proiect: 01.03.2015

Dată finalizare proiect: 30.11.2022

Date de contact beneficiar:

UAT Comuna Zau de Câmpie, Județul Mureș,

547660 Zau de Câmpie, str. Republicii nr. 18, Tel: 0265-486112, E-mail: zaucimpie@cjmures.ro

 

 

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro

facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.mfe.gov.ro .