PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL


2019
Proiect de hotarare Cumparare teren pentru locuinte sociale - 02.09.2019
Proiect de hotarare Construire teren minifotbal - 30.08.2019
Proiect de hotarare taxa speciala de salubrizare + Regulament taxa speciala CL Mures
Proiect de hotarare buget 2019 - 14.03.2019 - Raport de specialitate
Proiect de hotarare buget 2019 - 14.03.2019 - Expunere de motive
Proiect de hotarare buget 2019 - 14.03.2019  + Anexa 1  + Anexa 2 + Anexa 3
Proiect de hotarare taxe si impozite locale 2019
Proiect de hotarare inchiriere pajisti

2018
Proiect de hotarare taxe si impozite locale
    - Expunere de motive
    - Proces verbal de afisare
    - Referat
Proiect de hotarare insusire documentatie cadastrala - 29.05.2018
Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului cumulat din anii anteriori - 01.03.2018
Proiect de hotarare stabilire taxe si impozite - 08.01.2018
     - Proces verbal afisare 
     - Expunere de motive si referat

2017
Proiect de hotarare rectificare buget local 2017 - 01.11.2017
     - Proces verbal afisare proiect de hotarare rectificare buget local 2017 
     - Expunere de motive
     - Anexa 1
Proiect de hotarare taxe si impozite - 2018
     - Proces verbal afisare hotarare taxe si impozite - 2018
     - Referat proiect de hotarare taxe si impozite - 2018
     - Expunere de motive proiect de hotarare taxe si impozite - 2018
Proiect de hotarare acordare drept de uz - 08.09.2017
Proiect de hotarare act aditional contract concesiune asociatia crescatorilor de taurine - 08.09.2017
Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare trimestrul II - 08.09.2017
Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului de canalizare - 08.09.2017
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local 2017 - 08.09.2017
Proiect de modificare a hotarararii nr. 47 din - 30.11.2009

2013
    HCL privind aprobarea regulamentului Serviciului de salubrizare - 01.04.2013
    - 1. Expunere de motive
    - 2. Proiect HCL aprobare regulament salubrizare
    - 3. Regulament salubrizare

Ultima actualizare
14.10.2019
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro