TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ

Hotărâri ale consiliului local 2017 - 2019
Hotărâri ale consiliului local 2014 - 2016
Hotărâri ale consiliului local 2010 - 2013
Dispoziţii ale primarului 
Proiecte de hotărâri ale consiliului local
- Şedinţe publice:
        - Anunţ privind organizarea şedinţei publice 
        - Minuta şedinţei publice 
Şedinţe ale consiliului local
- Rapoarte anuale privind transparenţa decizională (52): 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
- Proiectul bugetului local : 2012 2011
- Registrul datoriei publice 
- Registrul garanţiilor locale 
Programul de investiţii publice al comunei : 2009 - 2011 
Planul de acţiuni şi lucrări de interes local : 2013 2012 2011
Ultima actualizare 17.01.2020
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro