COMPONENŢA NOMINALĂ
A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ZAU DE CÎMPIE

    
Ultima actualizare 17.01.2020
COMISIILE DE SPECIALITATE
ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ZAU DE CÎMPIE

1.    Comisia pentru agricultura, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism:
GREU VASILE – preşedinte
CHIPER MARIOARA  – secretar
SALCUDEAN ION – membru
ŞOIOM PERTIŞOR – membru
MOLDOVAN SIMION – membru

2.    Comisia pentru muncă şi protecţie socială, protecţie copii, juridică şi de disciplină::
DAN CONSTANTIN – presedinte
BELDEAN CLAUDIU – secretar
PANŢI IULIU – membru    
MUREŞAN VASILE – membru
TIRIEC LUDOVIC – membru

3.    Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, protecţia mediului şi turism:
CALUGAR OCTAVIAN – preşedinte
MOCAN PETRU – secretar
MILESAN EMIL– membru


Numele şi prenumele
GREU VASILE
BELDEAN CLAUDIU VASILE
CHIPER MĂRIOARA
DAN CONSTANTIN
VARGA FLOREA IOSIF
MATIES EUGEN FLORIN
MOCAN PETRU
MOLDOVAN SIMION
PANTI IULIU
SĂLCUDEAN ION
ŞOIOM PETRIŞOR
TICUDEAN MARCEL
TIRIEC LUDOVIC

Calitatea
viceprimar / consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local

Apartenenţa politică
PNL
PNL
PNL
PNL
Partidul romilor democrati
PNL
PNL
PNL
ASOC. PARTIDA ROMILOR PRO EUROPA
PNL
PNL
PSD
UDMR

Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro